فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir مديريت استراتژيك و كارآفريني
شابک : 978-600-5950-30-4موضوعات
مديريت - تحقيق - فرمها و پرسشنامه‌ها
برنامه‌ريزي استراتژيك - فرمها و پرسشنامه‌ها
كارآفريني - فرمها و پرسشنامه‌ها

نویسنده
نويسنده : محمد مقيمي
نويسنده : مجيد رمضان

ناشر
راه‌دان
قیمت پشت جلد : 4,900 تومان


توضیحات

ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

مباني كارآفريني  محمود احمدپور (نويسنده) . محمد مقيمي (نويسنده) .
مديريت آموزشي  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
مباحث ويژه مديريت دولتي  محمد مقيمي (نويسنده) .
مديريت بازرگاني  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
مديريت امور عمومي و دولتي  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
روانشناسي سازماني  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
مديريت رفتار سازماني (سطح زماني)  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
مديريت مالي  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
مديريت منابع انساني  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
مديريت دانش و فناوري اطلاعات  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
مديريت صنعتي  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
مباني سازمان و مديريت  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :

مديريت آموزشي  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
روانشناسي سازماني  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

مديريت آموزشي  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
مديريت بازرگاني  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
مديريت امور عمومي و دولتي  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
روانشناسي سازماني  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
مديريت رفتار سازماني (سطح زماني)  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
مديريت مالي  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
مديريت منابع انساني  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
مديريت دانش و فناوري اطلاعات  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
مديريت صنعتي  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .
مباني سازمان و مديريت  سيدمحمد مقيمي (نويسنده) . مجيد رمضان (نويسنده) .


www.payane.ir - مباني كارآفريني
شابک : 964-8398-85-2
قیمت :  6,500 تومان

www.payane.ir - مديريت آموزشي
شابک : 978-600-5950-31-1
قیمت :  5,300 تومان

www.payane.ir - مباحث ويژه مديريت دولتي
شابک : 978-964-530-131-4
قیمت :  7,000 تومان

www.payane.ir - مديريت بازرگاني
شابک : 978-600-5950-26-7
قیمت :  6,200 تومان

www.payane.ir - مديريت امور عمومي و دولتي
شابک : 978-600-5950-25-0
قیمت :  4,700 تومان

www.payane.ir - روانشناسي سازماني
شابک : 978-600-5950-23-6
قیمت :  5,500 تومان

www.payane.ir - مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)
شابک : 978-600-5950-21-2
قیمت :  5,900 تومان

www.payane.ir - مديريت رفتار سازماني (سطح زماني)
شابک : 978-600-5950-22-9
قیمت :  4,500 تومان

www.payane.ir - مديريت مالي
شابک : 978-600-5950-27-4
قیمت :  3,500 تومان

www.payane.ir - مديريت منابع انساني
شابک : 978-600-5950-24-3
قیمت :  5,900 تومان

www.payane.ir - مديريت دانش و فناوري اطلاعات
شابک : 978-600-5950-29-8
قیمت :  6,400 تومان

www.payane.ir - مديريت صنعتي
شابک : 978-600-5950-28-1
قیمت :  6,500 تومان

www.payane.ir - مباني سازمان و مديريت
شابک : 978-600-5950-20-5
قیمت :  5,500 تومان

x