فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir دايره‌المعارف اينترنتي علوم
شابک : 964-323-358-8موضوعات
كودكان - دايره‌المعارفها
اطلاعات عمومي - ادبيات نوجوانان
منابع شبكه كامپيوتري - ادبيات نوجوانان

نویسنده
مترجم : امير صالحي‌طالقاني
مترجم : منيژه آبخو
مترجم : منوچهر اكبرلو
مترجم : حسين علي‌نژاد
مترجم : مهدي غروي‌قوچاني
مترجم : حسن قلمي‌باويل‌عليايي
مترجم : مهدي موسوي
ويراستار : ساقي جهانشاهي‌قاجار
ويراستار : علي شجاعي‌صائين

ناشر
محراب قلم
قیمت پشت جلد : 15,000 تومان


توضیحات

ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

دايره‌المعارف مدرسه ويژه كودك و نوجوان  امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . ترانه اميرابراهيمي (ويراستار) . علي شجاعي‌صائين (ويراستار) . حسن سالاري (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: حمل و نقل: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  كريستوفر مينارد (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) . شاهده سعيدي (ويراستار) . احمد حسيني (ويراستار) .
دايره‌المعارف كوچك علوم  آنجلا ويلكز (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
دايره‌المعارف كوچك جانوران  آنجلا ويلكز (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
دايره‌المعارف كوچك بدن انسان  ريچارد واكر (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) .
دايره‌المعارف كوچك جهان اطراف ما  آنجلا ويلكز (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: بيابان‌ها: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  جكي گف (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . ترانه اميرابراهيمي (ويراستار) . احمد حسيني (ويراستار) .
دايره‌المعارف دانستني‌هاي علمي  آنجلا ويلكز (نويسنده) . ريچارد واكر (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: ماقبل تاريخ: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  جكي گف (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) . احمد حسيني (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: غارها: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  جكي گف (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . احمد حسيني (ويراستار) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) .
آشنايي با دستگاه‌هاي بدن انسان: دستگاه استخوان‌بندي بدن شما  كيت سوييني (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) .
دايره‌المعارف چراهاي شگفت‌انگيز: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  آماندا انيل (نويسنده) . بريژيت آويسون (نويسنده) . آنيتا گانري (نويسنده) . استيو پاركر (نويسنده) . جني وود (نويسنده) . آندرو شارمن (نويسنده) . كارول استوت (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
دانستني‌هاي بدن انسان: سلول‌ها، اعضا و دستگاه‌هاي بدن  پاتريشيا مك‌ناير (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) .
دانستني‌هاي بدن انسان: تولد، رشد و نمو  پاتريشيا مك‌ناير (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) .
دانستني‌هاي بدن انسان: مغز و اعصاب و حواس  پاتريشيا مك‌ناير (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) .
دانستني‌هاي بدن انسان: استخوان ماهيچه و مفصل  پاتريشيا مك‌ناير (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) .
دايره‌المعارف چراهاي شگفت‌انگيز: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  جكي گف (نويسنده) . رود تئودور (نويسنده) . آماندا انيل (نويسنده) . برندا والپول (نويسنده) . فيليپ استيل (نويسنده) . باربارا تيلور (نويسنده) . ريچارد ميد (نويسنده) . كريستوفر مينارد (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) .
زباله‌ها به كجا مي‌روند؟  سوفي تاهتا (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
گياهان چگونه رشد مي‌كنند؟  سوزان مايس (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
درون بدن شما چه چيزي است؟  سوزان مرديت (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
درون بدن شما چه چيزي است؟  سوزان مرديت (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
زباله‌ها به كجا مي‌روند؟  سوفي تاهتا (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
زنبور چگونه عسل مي‌سازد؟  آنا كليبورن (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) .
چرا بيمار مي‌شويم؟  مايك آنوين (نويسنده) . كيت وودوارد (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
گياهان چگونه رشد مي‌كنند؟  سوزان مايس (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
چرا غذا مي‌خوريم؟  كيت نيدهام (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
آزمايش‌هاي علمي با آب  هلن ادوم (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
آزمايش‌هاي علمي با آهنربا  هلن ادوم (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
آزمايش‌هاي علمي با هوا  هلن ادوم (نويسنده) . مويرا باترفيلد (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :

بدن انسان: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  بريژيت آويسون (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . ژاله راستاني (ويراستار) .
دايره‌المعارف مدرسه ويژه كودك و نوجوان  امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . ترانه اميرابراهيمي (ويراستار) . علي شجاعي‌صائين (ويراستار) . حسن سالاري (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: جهان: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  كارول استوت (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) . ژاله راستاني (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: درياها و اقيانوس‌ها: پاسخ به سوالهاي كودكان و نوجوانان  آنيتا گانري (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . ژاله راستاني (ويراستار) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: گياهان: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  آندرو شارمن (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) . ژاله راستاني (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: پرندگان: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  آماندا اونيل (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) . ژاله راستاني (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: حمل و نقل: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  كريستوفر مينارد (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) . شاهده سعيدي (ويراستار) . احمد حسيني (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: كارگاه‌ها و ساختمان‌ها: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  استيو پاركر (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) . ژاله راستاني (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: انقراض نسل جانوران: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  آندرو شارمن (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) . ژاله راستاني (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: بدن انسان: پاسخ به سؤال‌‌هاي كودكان و نوجوانان  بريژيت آويسون (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) . ژاله راستاني (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: جانوران: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  آنيتا گانري (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . ژاله راستاني (ويراستار) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  جني وود (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) . ژاله راستاني (ويراستار) .
دايره‌المعارف كوچك علوم  آنجلا ويلكز (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
دايره‌المعارف كوچك جانوران  آنجلا ويلكز (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
دايره‌المعارف كوچك جهان اطراف ما  آنجلا ويلكز (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) .
دايره‌المعارف دانستني‌هاي علمي  آنجلا ويلكز (نويسنده) . ريچارد واكر (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) .
فرهنگ فارسي كودك  مهناز عسگري (نويسنده) . مهدي ضرغاميان (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: زمان و فصل‌ها: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  برندا والپول (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . ترانه اميرابراهيمي (ويراستار) . احمد حسيني (ويراستار) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: كوهستان: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  جكي گف (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . احمد حسيني (ويراستار) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: دايناسورها: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  رود تئودور (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) . احمد حسيني (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: مردم و كشورها: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  فيليپ استيل (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . ترانه اميرابراهيمي (ويراستار) . شاهده سعيدي (ويراستار) . احمد حسيني (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: غارها: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  جكي گف (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . احمد حسيني (ويراستار) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: اسب‌ها: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  جكي گف (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) . احمد حسيني (ويراستار) .
چراهاي شگفت‌انگيز: اختراعات: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  باربارا تيلور (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . ترانه اميرابراهيمي (ويراستار) . احمد حسيني (ويراستار) .
دايره‌المعارف كودكان  لور كامبورناك (نويسنده) . فرانسوا دوگي‌بر (نويسنده) . مهدي ضرغاميان (مترجم) . مهناز عسگري (ويراستار) . ايزابل آسه‌ما (تصويرگر) . ماگالي بردو (تصويرگر) . مانو بوآرتو (تصويرگر) . ونسان بورگو (تصويرگر) . آليس شاربن (تصويرگر) . ناتالي شو (تصويرگر) .
چراهاي شگفت‌انگيز: ايران باستان: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  مهروش طهوري (نويسنده) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) .
به من بگو چرا و چگونه  آركادي لئوكوم (نويسنده) . سعيد درودي (مترجم) .
چراهاي شگفت‌انگيز: علم و تجربه: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان  باربارا تيلور (نويسنده) . رويا خوئي (مترجم) . شاهده سعيدي (ويراستار) . ژاله راستاني (ويراستار) .
نخستين دائره‌المعارف من  علي بشردانش (نويسنده) .سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

رياضي سوم تجربي: كتاب كار و فعاليت‌هاي تكميلي براي دانش‌آموزان سوم دبيرستان  حسين نامي‌ساعي (نويسنده) . فاطمه عرقرلو (نويسنده) .
دايره‌المعارف كوچك علوم  آنجلا ويلكز (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) . شاهده سعيدي (ويراستار) .
دايره‌المعارف كوچك بدن انسان  ريچارد واكر (نويسنده) . امير صالحي‌طالقاني (مترجم) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) .
فرهنگ فارسي بچه‌هاي امروز  مهدي ضرغاميان (نويسنده) . مهناز عسگري (نويسنده) .
فرهنگ فارسي خردسال  مهناز عسگري (نويسنده) . كيوان اكبري (تصويرگر) .
دايره‌المعارف علوم  پاسكال شوول (نويسنده) . مهناز عسگري (مترجم) . مهدي ضرغاميان (ويراستار) . رونان بادل (تصويرگر) . روبر باربوريني (تصويرگر) . ماگالي بادو (تصويرگر) . ناتالي شو (تصويرگر) . كلمان دوو (تصويرگر) . ژان،ايو دوهو (تصويرگر) . شارل دوترتر (تصويرگر) .
دانش‌نامه 1: شرح واژگان و اعلام فارسي اول راهنمايي  جعفر رباني (نويسنده) . افسانه حجتي‌طباطبايي (ويراستار) .
كتاب كار عربي (3) انساني: كتاب كار و فعاليت‌هاي تكميلي براي دانش‌آموزان سوم ادبيات و علوم انساني  عبدالعلي آل‌بويه‌لنگرودي (نويسنده) . عادل اشكبوس (نويسنده) . احمد برادري (نويسنده) . محمدكاظم بهنيا (ويراستار) .
تمرين رياضي سال دوم راهنمايي  خسرو داودي (نويسنده) .
تمرين رياضي سال سوم راهنمايي  خسرو داودي (نويسنده) .
كارآفريني  محمود احمدپوردارياني (نويسنده) . سيدمحمد عزيزي (نويسنده) . شهرام رجب‌زاده (ويراستار) .


www.payane.ir - دايره‌المعارف مدرسه ويژه كودك و نوجوان
شابک : 964-323-215-8
قیمت :  18,000 تومان

www.payane.ir - چراهاي شگفت‌انگيز: حمل و نقل: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان

www.payane.ir - دايره‌المعارف كوچك علوم
شابک : 964-323-213-1
قیمت :  3,000 تومان

www.payane.ir - دايره‌المعارف كوچك جانوران
شابک : 964-323-214-X
قیمت :  3,500 تومان

www.payane.ir - دايره‌المعارف كوچك بدن انسان
شابک : 964-323-212-3
قیمت :  3,000 تومان

www.payane.ir - دايره‌المعارف كوچك جهان اطراف ما
شابک : 964-323-211-5
قیمت :  3,500 تومان

www.payane.ir - چراهاي شگفت‌انگيز: بيابان‌ها: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان

www.payane.ir - دايره‌المعارف دانستني‌هاي علمي
شابک : 978-964-323-554-3
قیمت :  14,000 تومان

www.payane.ir - چراهاي شگفت‌انگيز: ماقبل تاريخ: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان

www.payane.ir - چراهاي شگفت‌انگيز: غارها: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان

www.payane.ir - آشنايي با دستگاه‌هاي بدن انسان: دستگاه استخوان‌بندي بدن شما

www.payane.ir - دايره‌المعارف چراهاي شگفت‌انگيز: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان

www.payane.ir - دانستني‌هاي بدن انسان: سلول‌ها، اعضا و دستگاه‌هاي بدن

www.payane.ir - دانستني‌هاي بدن انسان: تولد، رشد و نمو
شابک : 978-600-90152-3-8
قیمت :  1,950 تومان

www.payane.ir - دانستني‌هاي بدن انسان: مغز و اعصاب و حواس
شابک : 978-600-90152-2-1
قیمت :  1,950 تومان

www.payane.ir - دانستني‌هاي بدن انسان: استخوان ماهيچه و مفصل
شابک : 978-600-90152-0-7
قیمت :  1,950 تومان

www.payane.ir - دايره‌المعارف چراهاي شگفت‌انگيز: پاسخ به سوال‌هاي كودكان و نوجوانان

www.payane.ir - زباله‌ها به كجا مي‌روند؟
شابک : 964-536-007-2
قیمت :  600 تومان

www.payane.ir - گياهان چگونه رشد مي‌كنند؟
شابک : 964-536-004-8
قیمت :  600 تومان

x