فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir روشها، فنون و الگوهاي تدريس
شابک : 964-459-717-6موضوعات
تدريس

نویسنده
نويسنده : امان‌الله صفوي

ناشر
پيام
قیمت پشت جلد : 4,950 تومان


توضیحات

ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

كليات روشها و فنون تدريس (متن كامل)  امان‌الله صفوي (نويسنده) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :

الگوهاي تدريس + خانواده الگوهاي اجتماعي، اطلاعات‌پردازي، انفرادي، رفتارهاي همراه با مباحثي درباره‌ي تفاوت‌هاي فردي، تنوع، و برنامه درسي  بروس جويس (نويسنده) . مارشا ويل (نويسنده) . اميلي كالهون (نويسنده) . محمدرضا بهرنگي (مترجم) .
روش تدريس پيشرفته (آموزش مهارتها و راهبردهاي تفكر)  حسن شعباني (نويسنده) .
مهارتهاي آموزشي: روشها و فنون تدريس  حسن شعباني (نويسنده) .
روش تدريس زبان فارسي (در دوره دبستان)  بهمن زندي (نويسنده) .
الگوهاي يادگيري: ابزارهايي براي تدريس (با اصلاحات)  بروس جويس (نويسنده) . اميلي كالهون (نويسنده) . ديويد هاپكينز (نويسنده) . محمود مهرمحمدي (مترجم) . لطفعلي عابدي (مترجم) . مينا اسعدي (ويراستار) .
هنر تدريس (الگوها، روشها، فنون و راهبردهاي تدريس)  حسين مهرداد (نويسنده) .
روان‌شناسي تربيتي: اصول و كاربرد آن  جان گلاور (نويسنده) . راجر برونينگ (نويسنده) . علينقي خرازي (مترجم) . نيره توكلي (ويراستار) .
مهارتهاي آموزشي و پرورشي: (روشها و فنون تدريس)  حسن شعباني (نويسنده) .
كليات روشها و فنون تدريس (متن كامل)  امان‌الله صفوي (نويسنده) .سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

روابط متقابل شهر و روستا در كشورهاي درحال توسعه  كنت لينچ (نويسنده) . محمدرضا رضواني (مترجم) . داود شيخي (مترجم) .
سيستم اطلاعات جغرافيايي  بارو (نويسنده) . حسن طاهركيا (مترجم) .
مكاتب فلسفي و آراء تربيتي  جرالدلي گوتك (نويسنده) . محمدجعفر پاك‌سرشت (مترجم) .


www.payane.ir - كليات روشها و فنون تدريس (متن كامل)
شابک : 964-90051-3-7
قیمت :  4,200 تومان

x