/bookshop/book/5257/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%8A:-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A:-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1375/3/2%0A.html
فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir حقوق كيفري اختصاصي: جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي: با تجديد نظر كامل براساس قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲
شابک : 9645997070موضوعات
حقوق جزا - ايران - راهنماي آموزشي (عالي)
قانون كيفري - ايران - پرسشها و پاسخها (عالي)
جرمشناسي

نویسنده
نويسنده : ضياء‌الدين پيماني

ناشر
نشر ميزان
قیمت پشت جلد : 2,000 تومان


توضیحات

168 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 8 - 1000 نسخه
سال نشر: 1389
http://ketab.ir/ViewPdf.aspx?FileName=89603141ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :

ادله اثبات دعاوي كيفري  جمعي‌از‌نويسندگان (نويسنده) . عليرضا اسماعيل‌آبادي (ويراستار) .
شرح قانون مجازات اسلامي: بخش قصاص (جرائم عمدي عليه تماميت جسماني)  عباس زراعت (نويسنده) .
ادله اثبات دعاوي كيفري  جمعي‌از‌نويسندگان (نويسنده) . عليرضا اسماعيل‌آبادي (ويراستار) .
شرح قانون مجازات اسلامي: بخش ديات  عباس زراعت (نويسنده) .
شرح قانون مجازات اسلامي: بخش ديات  عباس زراعت (نويسنده) .
حقوق جزاي اختصاصي: جرائم عليه اموال و مالكيت براساس آخرين اصلاحات قانوني  محمدصالح وليدي (گردآورنده) .
روانشناسي قضايي  فرانسوا گورف (نويسنده) . محمدحسين سروري (مترجم) .
حقوق جزاي عمومي  پرويز صانعي (نويسنده) .
تلخيص حقوق جزاي عمومي 1 و 2 و 3  رضا قهرماني (نويسنده) .
حقوق كيفري اختصاصي: جرائم عليه اشخاص  هوشنگ شامبياتي (نويسنده) .
زمينه جرم‌شناسي  رضا نوربها (نويسنده) .
جرم و مجازات از ديدگاه اميل دوركيم  سيموس بريث‌ناچ (نويسنده) . محمدجعفر ساعد (مترجم) .
حقوق جزا: جبران خسارت  جعفر بوشهري (نويسنده) .
مجموعه كامل پرسش و پاسخ و آزمونهاي طبقه‌بندي شده (موضوعي - موادي - كاربردي) قانون مجازات اسلامي (جزاي اختصاصي) ...  داريوش اميري (نويسنده) .
مجموعه كامل پرسش و پاسخ و آزمونهاي طبقه‌بندي شده (موضوعي - موادي - كاربردي) قانون مجازات اسلامي (جزاي عمومي - اختصاصي) ...  داريوش اميري (نويسنده) .
فرهنگ هفت ستون راهنماي رسيدگي به جرائم و تعيين مجازاتها  عبدالهاشم يعقوبي (نويسنده) .
محشي قانون مجازات اسلامي: حدود - قصاص - ديات - تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده، مشتمل بر: قانون اقدامات تاميني، قانون تشديد ...  عليرضا ميرزايي (نويسنده) .
شرح قانون مجازات اسلامي: بخش تعزيرات- 1  عباس زراعت (نويسنده) .
حقوق جزاي اختصاصي: جرائم عليه تماميت جسماني، شخصيت معنوي، اموال و مالكيت، امنيت و آسايش عمومي "علمي - كاربردي"  ايرج گلدوزيان (نويسنده) .
جرم‌شناسي نظري  ريموند گسن (نويسنده) . مهدي كي‌نيا (مترجم) .
آسيب‌شناسي اجتماعي (جامعه‌شناسي انحرافات اجتماعي)  رحمت‌الله صديق‌سروستاني (نويسنده) .
جرم‌شناسي نظري (گذري بر نظريه‌هاي جرم‌شناسي)  جورج‌برايان ولد (نويسنده) . جفري اسنيپس (نويسنده) . علي شجاعي (مترجم) .
حقوق كيفري اختصاصي: جرائم عليه اموال و مالكيت  هوشنگ شامبياتي (نويسنده) .
جزاي عمومي: ويژه گروه علوم انساني شامل: شرح درس، نكته، مثال‌هاي حل شده ...  بهروز جوانمرد (نويسنده) .
مباني جرم‌شناسي: جامعه‌شناسي جنائي بخش دوم: خانواده بخش سوم طلاق  مهدي كي‌نيا (نويسنده) .
مباني جرم‌شناسي  مهدي كي‌نيا (نويسنده) .
جرايم عليه اشخاص  ايران سپهوند (نويسنده) . حميد عسكري‌پور (نويسنده) .
آسيب‌شناسي اجتماعي (جامعه‌شناسي انحرافات)  هدايت‌الله ستوده (نويسنده) .
عناوين مجرمانه  سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

چگونه استدلال كنيم و هميشه پيروز شويم؟  گري اسپنس (نويسنده) . محمدجواد ميرفخرايي (مترجم) .
درآمدي بر حقوق اسلامي تطبيقي، يا، علم الخلاف و فقه مقارن: مباني اجتهاد با بخشي از مباحث حقوق ...  عباسعلي عميد‌زنجاني (نويسنده) .
استفتاآت قضايي: كليات قضا - جزائيات  يوسف صانعي (نويسنده) .
تفاوت حقوق زن و مرد در نظام حقوقي ايران (مباني و مصاديق)  علي كاظم‌زاده (نويسنده) .
گزيده متون فقه (4-3-2-1): برنامه درسي دوره كارشناسي حقوق  ابوالحسن محمدي (نويسنده) .
شروط صحيح در فقه اماميه  حسين تاج‌آبادي (نويسنده) .
آزمونهاي طبقه‌بندي شده حقوق (4) حقوق عمومي شامل: سوالات چهارگزينه‌اي و تشريحي 1 - حقوق اساسي ...  نورمحمد صبري (نويسنده) .
فرهنگ روابط بين‌الملل  گراهام ايوانز (نويسنده) . جفري نيونهام (نويسنده) . حميرا مشيرزاده (مترجم) . حسين شريفي‌طرازكوهي (مترجم) .
نگاهي به قانون مجازات اسلامي (1375-1370) همراه با چند مقاله حقوقي ديگر  رضا نوربها (نويسنده) .
اصول روابط بين‌الملل (الف و ب)  سيدحسين سيف‌زاده (نويسنده) .
درآمدي بر روابط بين‌الملل  رابرت جكسون (نويسنده) . گئورك سورنسون (نويسنده) . مهدي ذاكريان (مترجم) . احمد تقي‌زاده (مترجم) . حسن‌سعيد كلاهي (مترجم) .
حقوق بين‌الملل عمومي  سيدباقر ميرعباسي (نويسنده) .
اصول مسؤوليت مدني: همراه با آراي ديوان عالي كشور فرانسه  پاتريس ژوردن (نويسنده) . مجيد اديب (مترجم) .
745 سوال (تست) حقوق تجارت شامل مباحث: اعمال تجاري، شركت‌هاي تجاري، دلالي، حق‌العمل كاري، ضمانت، قائم‌مقام تجاري و قرارداد حمل و نقل  يوسف پاشايي (نويسنده) .
حقوق تعهدات: كليات حقوق تعهدات - وقايع حقوقي  عبدالمجيد اميري‌قائم‌مقامي (نويسنده) .
اصول بنيادين حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان (مطالعه تطبيقي)  كلود كولومبه (نويسنده) . عليرضا محمدزاده‌وادقاني (مترجم) .
توجيه و نقد رويه قضايي  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
اصول علم سياست  موريس دوورژه (نويسنده) . ابوالفضل قاضي (مترجم) .
ادله اثبات دعوا (دعاوي كيفري و حقوقي) "علمي و كاربردي"  ايرج گلدوزيان (نويسنده) .
حقوق تجارت: اعمال تجارتي، تجار، دفاتر تجارتي، قراردادهاي تجاري، حمل و نقل، واژگان بازرگاني بين‌الملل Incoterms، مالكيت صنعتي (علايم و اختراعات)  محمود عرفاني (نويسنده) .


x