فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir برنامه‌ريزي كاربري اراضي شهري
شابک : 978-964-03-5907-5موضوعات
شهرسازي - ايران - طرح و برنامه‌ريزي
شهرسازي - طرح و برنامه‌ريزي

نویسنده
نويسنده : كرامت‌الله زياري

ناشر
دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
قیمت پشت جلد : 4,000 تومان


توضیحات

ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

برنامه‌ريزي شهرهاي جديد  كرامت‌الله زياري (نويسنده) . پروانه شاه‌حسيني (ويراستار) .
اصول و روشهاي برنامه‌ريزي منطقه‌اي  كرامت‌الله زياري (نويسنده) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :

مباني نظري برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي (رشته شهرسازي)  هادي شادزاويه (نويسنده) . ياسر منصوري (نويسنده) .
برنامه‌ريزي كاربري اراضي شهري  محمدرضا پورمحمدي (نويسنده) .
فرايند برنامه‌ريزي شهري ايران  محمدتقي رهنمايي (نويسنده) . پروانه شاه‌حسيني (نويسنده) .
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها همراه با آخرين اصلاحات  ابراهيم عباسقلي‌پوروحيد (گردآورنده) .
با شهر و منطقه در ايران  اسماعيل شيعه (نويسنده) .
تحليلي از ويژگيهاي برنامه‌ريزي شهري در ايران  ناصر مشهدي‌زاده‌دهاقاني (نويسنده) .
شهرسازي معاصر ايران  سيدمحمدعلي كامروا (نويسنده) .
مباني معماري و شهرسازي  هاشم قاسم‌زاده (نويسنده) . ماشاالله آپادانا (ويراستار) .
نشانه‌هاي شهري: تعاريف، گونه‌شناسي، مكان‌يابي، برنامه‌ريزي و طراحي  محمدرضا پورجعفر (نويسنده) . مهدي منتظرالحجه (نويسنده) .
خلاصه مباحث اساسي كارشناسي ارشد برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي و طراحي شهري  شهرام جنگجو (تهيه كننده) .
خلاصه مباحث اساسي كارشناسي ارشد برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي و طراحي شهري  شهرام جنگجو (نويسنده) .
خلاصه مباحث اساسي كارشناسي ارشد برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي و طراحي شهري  شهرام جنگجو (نويسنده) .سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

تحقيق در عمليات پيشرفته  محمدجواد اصغرپور (نويسنده) .
ابزار عمومي تحقيق  علي فاخر (نويسنده) .
روش تحقيق  عباسقلي خواجه‌نوري (نويسنده) .
روان‌شناسي رابطه‌ها  غلامعلي افروز (نويسنده) .
روان‌شناسي و توانبخشي كودكان آهسته‌گام (عقب‌مانده ذهني)  غلامعلي افروز (نويسنده) .
مباني روان‌شناختي تحكيم خانواده در غربت  غلامعلي افروز (نويسنده) .
مقدمه‌اي بر روانشناسي و آموزش و پرورش كودكان استثنائي  غلامعلي افروز (نويسنده) .
نظريه‌هاي شخصيت، يا، مكاتب روانشناسي  علي‌اكبر سياسي (نويسنده) .
دوره مختصر منطق صوري  محمد خوانساري (نويسنده) .
قضا در اسلام  محمد سنگلجي (نويسنده) .
حدود و تعزيرات و قصاص  ابوالقاسم گرجي (نويسنده) . روشنعلي شكاري (نويسنده) . حسين فريار (نويسنده) . محسن صفري (ويراستار) .
ترجمه كتاب لمعه مشتمل بر: معاملات، احوال شخصيه، حدود، قصاص، ديات  محمدبن‌مكي شهيداول (نويسنده) . عليرضا فيض (مترجم) . علي مهذب (مترجم) .
مباني روان‌شناختي ازدواج در بستر فرهنگ و ارزشهاي اسلامي  غلامعلي افروز (نويسنده) .
نظارت بر اعمال حكومت و عدالت اداري  عباسعلي عميد‌زنجاني (نويسنده) . ابراهيم موسي‌زاده (نويسنده) .
ترجمه كتاب لمعه: دوره فقه اماميه مشتمل بر: عبادات، قضا و شهادات، معاملات بانضمام شرح و تعليقات  محمدبن‌مكي شهيداول (نويسنده) . عليرضا فيض (مترجم) . علي مهذب (مترجم) .
مبادي فقه و اصول: مشتمل بر بخشي از مسائل آن دو علم  عليرضا فيض (نويسنده) .
تاريخ اسلام  علي‌اكبر فياض (نويسنده) .
مباني استنباط حقوق اسلامي، يا، اصول فقه  ابوالحسن محمدي (نويسنده) .
حقوق محيط زيست  الكساندر كيس (نويسنده) . وين فريد (نويسنده) . پيتراچ. سند (نويسنده) . محمدحسن حبيبي (مترجم) .
پيدايش نظريه جامعه‌شناسي  غلامرضا جمشيديها (نويسنده) .


www.payane.ir - برنامه‌ريزي شهرهاي جديد
شابک : 978-964-530-389-9
قیمت :  4,000 تومان

www.payane.ir - اصول و روشهاي برنامه‌ريزي منطقه‌اي
شابک : 978-964-03-5908-2
قیمت :  7,000 تومان

x