/bookshop/book/6183/%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF:-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%0A.html
فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir مسووليت ناشي از عيب توليد: مطالعه انتقادي و تطبيقي در تعادل حقوق توليدكننده و مصرف‌كننده
شابک : 9789640351246موضوعات
مسئووليت ناشي از توليد
مسئووليت ناشي از توليد - قوانين و مقررات

نویسنده
نويسنده : ناصر كاتوزيان

ناشر
دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
قیمت پشت جلد : 6,500 تومان


توضیحات

326 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 3 - 2000 نسخه
سال نشر: 1390
http://ketab.ir/ViewPdf.aspx?FileName=90C03295ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

توجيه و نقد رويه قضايي  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
مسووليت مدني ناشي از حوادث رانندگي  ناصر كاتوزيان (نويسنده) . لعيا جنيدي (باهمكاري) . مجيد غمامي (باهمكاري) .
عدالت قضايي: گزيده آراء  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
مباني حقوق عمومي  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
حقوق مدني: ايقاع: نظريه عمومي - ايقاع معين  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
گامي به سوي عدالت: مجموعه مقالات: نظريه‌ها، فلسفه حقوق، حقوق كيفري، حقوق تطبيقي  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
كليات حقوق: نظريه عمومي  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
از كجا آمده‌ام، آمدنم بهر چه بود؟: زندگي من  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
دوره حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها: انعقاد و اعتبار قرارداد، نظريه بطلان و عدم نفوذ  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
فلسفه حقوق: تعريف و ماهيت حقوق  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
دوره حقوق مدني: عقود معين  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
شيوه تجربي تحقيق در حقوق  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
دوره مقدماتي حقوق مدني: خانواده  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
دوره حقوق مدني خانواده: اولاد روابط پدر و مادر و فرزندان نسب، همبستگي خانوادگي و حمايت از كودكان فرزندخواندگي  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
دوره مقدماتي حقوق مدني: ارث  ناصر كاتوزيان (تدوين) .
فلسفه حقوق: تعريف منابع حقوق  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
فلسفه حقوق: منطق حقوق  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
دوره حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها: آثار قرارداد  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
دوره مقدماتي حقوق مدني: اموال و مالكيت  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
حقوق مدني: عطايا، هبه، وقف، وصيت  ناصر كاتوزيان (گردآورنده) .
دوره حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها: اجراي قرارداد  ناصر كاتوزيان (گردآورنده) .
مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
دوره مقدماتي حقوق مدني: وقايع حقوقي - مسووليت مدني  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
اثبات و دليل اثبات: شهادت، اماره، سوگند و اصول علمي  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
اثبات و دليل اثبات: قواعد عمومي اثبات - اقرار و سند  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
الزام‌هاي خارج از قرارداد مسئووليت مدني: قواعد عمومي  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
دوره حقوق مدني: خانواده: نكاح و طلاق: روابط زن و شوهر  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .
نقد رويه قضايي در امور مدني  ناصر كاتوزيان (زيرنظر) .
دوره حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها: انعقاد و اعتبار قرارداد، نظريه بطلان و عدم نفوذ  ناصر كاتوزيان (نويسنده) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

تحقيق در عمليات پيشرفته  محمدجواد اصغرپور (نويسنده) .
ابزار عمومي تحقيق  علي فاخر (نويسنده) .
روش تحقيق  عباسقلي خواجه‌نوري (نويسنده) .
روان‌شناسي رابطه‌ها  غلامعلي افروز (نويسنده) .
روان‌شناسي و توانبخشي كودكان آهسته‌گام (عقب‌مانده ذهني)  غلامعلي افروز (نويسنده) .
مباني روان‌شناختي تحكيم خانواده در غربت  غلامعلي افروز (نويسنده) .
مقدمه‌اي بر روانشناسي و آموزش و پرورش كودكان استثنائي  غلامعلي افروز (نويسنده) .
نظريه‌هاي شخصيت، يا، مكاتب روانشناسي  علي‌اكبر سياسي (نويسنده) .
دوره مختصر منطق صوري  محمد خوانساري (نويسنده) .
قضا در اسلام  محمد سنگلجي (نويسنده) .
حدود و تعزيرات و قصاص  ابوالقاسم گرجي (نويسنده) . روشنعلي شكاري (نويسنده) . حسين فريار (نويسنده) . محسن صفري (ويراستار) .
ترجمه كتاب لمعه مشتمل بر: معاملات، احوال شخصيه، حدود، قصاص، ديات  محمدبن‌مكي شهيداول (نويسنده) . عليرضا فيض (مترجم) . علي مهذب (مترجم) .
مباني روان‌شناختي ازدواج در بستر فرهنگ و ارزشهاي اسلامي  غلامعلي افروز (نويسنده) .
نظارت بر اعمال حكومت و عدالت اداري  عباسعلي عميد‌زنجاني (نويسنده) . ابراهيم موسي‌زاده (نويسنده) .
ترجمه كتاب لمعه: دوره فقه اماميه مشتمل بر: عبادات، قضا و شهادات، معاملات بانضمام شرح و تعليقات  محمدبن‌مكي شهيداول (نويسنده) . عليرضا فيض (مترجم) . علي مهذب (مترجم) .
مبادي فقه و اصول: مشتمل بر بخشي از مسائل آن دو علم  عليرضا فيض (نويسنده) .
تاريخ اسلام  علي‌اكبر فياض (نويسنده) .
مباني استنباط حقوق اسلامي، يا، اصول فقه  ابوالحسن محمدي (نويسنده) .
حقوق محيط زيست  الكساندر كيس (نويسنده) . وين فريد (نويسنده) . پيتراچ. سند (نويسنده) . محمدحسن حبيبي (مترجم) .
پيدايش نظريه جامعه‌شناسي  غلامرضا جمشيديها (نويسنده) .


www.payane.ir - توجيه و نقد رويه قضايي
شابک : 9645997445
قیمت :  14,000 تومان

www.payane.ir - مسووليت مدني ناشي از حوادث رانندگي
شابک : 9640343277
قیمت :  1,700 تومان

www.payane.ir - عدالت قضايي: گزيده آراء
شابک : 9647896042
قیمت :  6,600 تومان

www.payane.ir - مباني حقوق عمومي
شابک : 9647896794
قیمت :  26,000 تومان

www.payane.ir - حقوق مدني: ايقاع: نظريه عمومي - ايقاع معين
شابک : 9647896808
قیمت :  9,000 تومان

www.payane.ir - گامي به سوي عدالت: مجموعه مقالات: نظريه‌ها، فلسفه حقوق، حقوق كيفري، حقوق تطبيقي

www.payane.ir - كليات حقوق: نظريه عمومي
شابک : 9789643250607
قیمت :  43,500 تومان

www.payane.ir - از كجا آمده‌ام، آمدنم بهر چه بود؟: زندگي من
شابک : 9789643251918
قیمت :  18,500 تومان

www.payane.ir - دوره حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها: انعقاد و اعتبار قرارداد، نظريه بطلان و عدم نفوذ

www.payane.ir - فلسفه حقوق: تعريف و ماهيت حقوق
شابک : 9789645735843
قیمت :  55,000 تومان

www.payane.ir - دوره حقوق مدني: عقود معين
شابک : 9789643250119
قیمت :  42,500 تومان

www.payane.ir - شيوه تجربي تحقيق در حقوق
شابک : 9789643252489
قیمت :  22,500 تومان

www.payane.ir - دوره مقدماتي حقوق مدني: خانواده
شابک : 964789600X
قیمت :  11,000 تومان

www.payane.ir - دوره حقوق مدني خانواده: اولاد روابط پدر و مادر و فرزندان نسب، همبستگي خانوادگي و حمايت از كودكان فرزندخواندگي

www.payane.ir - دوره مقدماتي حقوق مدني: ارث
شابک : 9647896700
قیمت :  12,000 تومان

www.payane.ir - فلسفه حقوق: تعريف منابع حقوق
شابک : 9789645735850
قیمت :  22,500 تومان

www.payane.ir - فلسفه حقوق: منطق حقوق
شابک : 9789645735867
قیمت :  15,000 تومان

www.payane.ir - دوره حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها: آثار قرارداد

www.payane.ir - دوره مقدماتي حقوق مدني: اموال و مالكيت
شابک : 9645997259
قیمت :  16,000 تومان

www.payane.ir - حقوق مدني: عطايا، هبه، وقف، وصيت
شابک : 9645986370
قیمت :  28,000 تومان

x