فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir آسيب‌شناسي رواني (۲) (رشته روان‌شناسي)
شابک : 978-964-387-481-0موضوعات
روانشناسي آسيب‌شناختي - آزمونها و تمرينها (عالي)
روانشناسي آسيب‌شناختي - راهنماي آموزشي (عالي)
روانشناسي غيرعادي - راهنماي آموزشي (عالي)
روانشناسي آسيب‌شناختي - آموزش برنامه‌اي
روانشناسي غيرعادي - آموزش برنامه‌اي

نویسنده
نويسنده : غلامحسين جوانمرد
ويراستار : عليرضا آقايوسفي

ناشر
دانشگاه پيام نور
قیمت پشت جلد : 2,200 تومان


توضیحات

ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

روان‌شناسي عمومي (رشته روانشناسي)  عليرضا آقايوسفي (نويسنده) . فرهاد شقاقي (نويسنده) . احمد علي‌پور (نويسنده) . منيژه كرباسي (نويسنده) . محمود پناهي‌شهري (نويسنده) . ابراهيم اركاني (نويسنده) . حسين زارع (نويسنده) . زهره مجد‌آبادي‌فراهاني (نويسنده) . مهناز علي‌اكبري‌دهكردي (نويسنده) . الله‌كرم پولادي‌ريشهري (نويسنده) .
ارزشيابي شخصيت (رشته روان‌شناسي)  مرتضي ترخان (نويسنده) . عليرضا آقايوسفي (ويراستار) .
روان‌شناسي راهنمايي و مشاوره (رشته روان‌شناسي)  نيلا آخوندي (نويسنده) . عليرضا آقايوسفي (ويراستار) .
آمار توصيفي در روان‌شناسي و علوم تربيتي (رشته‌هاي روان‌شناسي و علوم تربيتي)  حسن امين‌پور (نويسنده) . عليرضا آقايوسفي (ويراستار) .
نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني (رشته روان‌شناسي)  مرتضي ترخان (نويسنده) . عليرضا آقايوسفي (نويسنده) . فرهاد شقاقي (نويسنده) . باب‌الله بخشي‌پورجويباري (ويراستار) . مديريت توليد محتوا و تجهيزات آموزشي (تهيه كننده) .
روان‌شناسي فيزيولوژيك (رشته روان‌شناسي)  غلامحسين جوانمرد (نويسنده) . احمد علي‌پور (ويراستار) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :

آسيب‌شناسي رواني (1): براساس كتاب ديويسون، نيل و كرينگ، ترجمه دكتر مهدي دهستاني  سميه دشت‌پيما (نويسنده) .
روان‌شناسي مرضي و كودكان استثنائي  ندا علي‌بيگي (نويسنده) . راضيه مخبريان‌نژاد (نويسنده) . زهرا جنتي (نويسنده) .
روانشناسي مرضي  صادق خدامرادي (نويسنده) .سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

اصول كامپيوتر 2 (رشته علوم كامپيوتر)  داود كريم‌زادگان‌مقدم (نويسنده) . مهدي يوسف‌خاني (ويراستار) .
برنامه‌سازي پيشرفته (رشته كامپيوتر)  داريوش نيك‌مهر (نويسنده) . احمد فراهي (ويراستار) .
تحقيق در عمليات (2) (رشته رياضي)  غلامرضا جهانشاهلو (نويسنده) . صالح فتح‌آبادي (ويراستار) .
كاربرد كامپيوتر (رشته‌هاي علوم انساني)  اكبر شيركوند (نويسنده) . ابوالفضل هدايتي‌آذري (نويسنده) . احمد فراهي (ويراستار) .
پژوهش عملياتي 2 (رشته حسابداري)  عقيله حيدري (نويسنده) . ليلا افراسيابي (ويراستار) .
مرجع‌شناسي و روش تحقيق 1 (رشته زبان و ادبيات فارسي)  منصور ثروت (نويسنده) . فاطمه كوپا (ويراستار) .
تحليل و طراحي الگوريتم‌ها (رشته كامپيوتر)  جعفر تنها (نويسنده) . احمد فراهي (نويسنده) . سيدناصر آيت (ويراستار) .
تحقيق در عمليات 2 (رشته مديريت دولتي)  عادل آذر (نويسنده) . منصور مومني (ويراستار) .
پژوهش عملياتي 1 (رشته حسابداري)  عقيله حيدري (نويسنده) . اردوان ميرزايي (ويراستار) .
مباني كامپيوتر و برنامه‌نويسي (رشته مهندسي كامپيوتر)  جعفر تنها (نويسنده) . مهدي يوسف‌خاني (نويسنده) . احمد فراهي (ويراستار) .
چگونه تحقيق كنيم؟ (رشته‌هاي كارشناسي ارشد علوم انساني)  لورن بلكستر (نويسنده) . كريستينا هيوز (نويسنده) . ملكم تايت (نويسنده) . عيسي ابراهيم‌زاده (مترجم) . ابوالفضل فراهاني (مترجم) . محمدرضا سرمدي (مترجم) . علي صلحجو (ويراستار) .
برنامه‌سازي پيشرفته C (رشته رياضي)  داود كريم‌زادگان‌مقدم (نويسنده) . كاميار آهنكوب (ويراستار) .
كاربرد كامپيوتر در رشته‌هاي مديريت و حسابداري (رشته مديريت و حسابداري)  ابوالفضل هدايتي‌آذري (نويسنده) . اكبر شيركوند (نويسنده) . داود كريم‌زادگان‌مقدم (ويراستار) .
برنامه‌سازي پيشرفته (رشته كامپيوتر)  احمد فراهي (نويسنده) . جعفر تنها (ويراستار) .
تحقيق در عمليات (1) (رشته مديريت دولتي، بازرگاني، حسابداري)  عادل آذر (نويسنده) . منصور مومني (ويراستار) .
انگيزش و هيجان (رشته روانشناسي)  محمد پارسا (نويسنده) .
روان‌شناسي احساس و ادراك (رشته روان‌شناسي)  محمود پناهي‌شهري (نويسنده) . محمدعلي احمدوند (ويراستار) .
بهداشت رواني (رشته روان‌شناسي)  محمدعلي احمدوند (نويسنده) . مهدي دهستاني (ويراستار) .
منطق (1) (رشته الهيات)  احد فرامرزقراملكي (نويسنده) . غلامحسين ابراهيمي‌ديناني (ويراستار) .
روان‌شناسي بازي (رشته علوم تربيتي)  محمدعلي احمدوند (نويسنده) . منوچهر وكيليان (ويراستار) . منيژه كرباسي (ويراستار) . نيره توكلي (ويراستار) .


www.payane.ir - روان‌شناسي عمومي (رشته روانشناسي)
شابک : 978-964-387-434-6
قیمت :  6,800 تومان

www.payane.ir - ارزشيابي شخصيت (رشته روان‌شناسي)
شابک : 978-964-387-530-5
قیمت :  3,200 تومان

www.payane.ir - روان‌شناسي راهنمايي و مشاوره (رشته روان‌شناسي)
شابک : 978-964-387-658-6
قیمت :  3,400 تومان

www.payane.ir - آمار توصيفي در روان‌شناسي و علوم تربيتي (رشته‌هاي روان‌شناسي و علوم تربيتي)

www.payane.ir - نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني (رشته روان‌شناسي)

www.payane.ir - روان‌شناسي فيزيولوژيك (رشته روان‌شناسي)
شابک : 978-964-387-359-2
قیمت :  2,200 تومان

x